Marijo Drlje, UHP-a pitamo ministra Ostojića kuda plovi ovaj brod zvani solidarni javni zdravstveni sustav(SJZS) i je li nasukan na hrid tajkunizacije?

Stanje u SJZS sve lošije a tajkunizacija SJZS sve očitija

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3    Zagreb

Kuda plovi ovaj brod zvani solidarni javni zdravstveni sustav (SJZS) i je li nasukan na hrid tajkunizacije?

Iza nas je 2012. godina koja je po našim iskustvima bila za što prije zaboraviti. Dostupnost prava na kvalitetno liječenje u trenutku potrebe  po odluci savjesnih, humanih i odgovornih zdravstvenih djelatnika sve je lošija .

Samo nekoliko primjera iz našeg iskustva:

Hitna pretraga za UZV se čeka 47 dana,

Pretraga PSA iz krvi se čeka 90 dana,

Na neka ortodonska pomagala: aparatići za djecu  u nekim slučajevima čekaju se i nekoliko godina. Zar ne?

MR se čeka više od 150 dana.

Komunikacija u SJZS je sve lošija…

Neki dan nas je kontaktirao mladi čovjek srećom zaposlen, ali se razbolio i nalazi se na bolovanju. Naručen je na pregled za 21 dan i potreban je nalaz MR. Kad je pokušao dobiti termin rečeno mu je da se čeka više od 150 dana.

Polovicom mjeseca studenog 2012. godine najavljena je stroga kontrola slanja pacijenata na CT i magnetnu rezonanciju  kralježnice.

Mi u UHP doista smo zabrinuti zbog ove nove mjere koja po nama pokušava utjecati na savjesne, odgovorne i humane djelatnike u slanju oboljelih na nove pretrage.

Tko  oboljelima može jamčiti da neće ostati zakinut jer su zdravstveni djelatnici pod pritiskom i u strahu od kazni ako prekorače zadane limite?

Danas je strah prisutan i kod nas oboljelih jer nismo sigurni (sve manje povjerenja u sustav) hoćemo li dobiti zdravstvenu uslugu kada nam je to potrebno po odluci savjesnih, odgovornih i humanih zdravstvenih djelatnika.

Neki dan  u razgovoru sa uglednim prof. doktorom saznam i za poteškoće u kojima rade. Kaže mi: “Danas  mi je teško prihvatiti da ne mogu slobodno po svojoj savjesti raditi puno radno vrijeme za koje sam plaćen. Kad bi rješenje bilo da mi se smanji plaća 5 posto, iako je mala, a da mogu raditi slobodno i po mojoj savjesti puno radno vrijeme bez ikakvih limita,i pritisaka pristao bih odmah.”

Ostao sam na trenutak zatečen, a istovremeno zadivljen da u SJZS ima još ovakvih liječnika koji su svjesni da ima puno siromašnih i bolesnih koji ne mogu platiti liječenje kod privatnika.

Koristim i ovu priliku iskreno zahvaliti svim savjesnim, humanim i odgovornim zdravstvenim djelatnicima za sve dobro što čine za nas oboljele.

Ima li nade za SJZS i načelo solidarnosti? Kome smeta solidarnost u SJZS?

Po nama nade je sve manje pa se pitamo je li SJZS nasukan na hrid tajkunizacije? Je li to baš tako ocijenite vi dragi čitatelji.  Zazivamo i tražimo referendum na kojem bi se građani Republike Hrvatske izjasnili kakvo zdravstvo žele privatno ili javno. Odluka na referendumu riješila bi sve (po nama lažne)  dileme između privatnog i javnog zdravstva i stavila politiku u poziciju da doista služi svojim građanima uvažavajući njihovu volju (odluku).

U međuvremenu pozivamo sve vas oboljele kojima je uskraćeno ustavno pravo na liječenje  ne predajete se!  Civilizirano se borite za svoje pravo na liječenje, obraćajte se MIZ-u na tel. 0800 7999, udrugama koje se bave zaštitom prava oboljelih ili medijima. Uvijek se nađe neki izlaz i rješenje. Nadamo se.

Dragim čitateljima u nadi za boljim, dostupnijim i humanijim SJZS u 2013. godini želimo  obilje zdravlja.

Živi, zdravi i veseli bili.

U Zagrebu 04.01.2013. godine                                     Marijo Drlje, predsjednik

 

0