UHP-a. Marijo Drlje Ministre, presuda Europskog suda za ljudska prava ukazuje još jednom za hitnom potrebom za osnivanje višestaleškog ne ovisnog tijela po nama pri medicinskom fakultetu u Zagrebu

Tražimo  HITNO osnovati jedno ne profesionalno više staleško NEOVISNO TIJELO pri medicinskom fakultetu u Zagrebu  ZA RAVNOPRAVNO SUDJELOVANJE U RASPRAVI S LIJEČNIČKOM KOMOROM

UDRUGA HRVATSKIH PACIJENATA (UHP)
Kopernikova 3
10010 Zagreb

U Zagrebu  23. studenog 2012

Ministarstvo zdravlja
n/p ministra prof. dr. sc.Rajko Ostojić dr .

Poštovani  gospodine Ministre,

ovih dana smo iz medija saznali o presudi Europskog suda za ljudska prava u slučaju Bajić protiv Republike Hrvatske.

Mi u Udruzi hrvatskih pacijenata  smatramo da je prijeko potrebno HITNO osnovati jedno NEOVISNO TIJELO pri medicinskom fakultetu u Zagrebu  ZA RAVNOPRAVNO SUDJELOVANJE U RASPRAVI S LIJEČNIČKOM KOMOROM   kada ona daje stručne ekspertize u kojima su u sukobu interesi liječnika i pacijenata.

Mišljenja smo da bi to moralo biti više staleško neovisno tijelo koje ne bi bilo profesionalno. Zašto više staleško neovisno tijelo?  Mi u UHP imamo jako loša iskustva s raznim staleškim tijelima, komorama, udrugama i sl.

Zašto ne profesionalno? Jer bi to bilo skupo i netko bi se od nevladinih organizacija mogao uvaliti u fotelju (i ubuduće štitit moguće svoje radno mjesto, a ne bolesne) i opet, zbog naših loših iskustava, sumnjamo da bi tijelo vremenom postalo vladina organizacija .

Mandat predlažemo na dvije godine s mogućnosti produljena najviše za još dvije godine. Trajanje mandata jednog člana bilo bi maksimalno četiri godine.

Poslije svake dvije godine obavezno bi se mijenjalo četiri člana i na taj način bi se osigurao kontinuitet rada neovisnog tijela.

Razlozi za osnivanje neovisnog tijela su više nego očiti, ipak, izdvojit ćemo samo neke, po našoj prosudbi, važne napomene.

1. Komora  je staleška organizacija i prije svega brani svoj stalež. Budući da u procesu procjene slučajeva kad su involvirani i pacijenti Komora daje svoje mišljenje, jasno je da su tad neravnopravno postavljena prava pacijenata, jer njih dosad u tom procesu nitko nije zastupao.

Pacijenata tu nema i ne mogu sudjelovati iako se radi o njihovim životima. Tu su samo papiri.

2. Opće je poznato da se pacijenti vrlo teško odlučuju na pisane pritužbe

Pritužbe mogu proizaći i iz nesporazuma, a one nerazjašnjene situacije nose gorčinu i nepovjerenje.

Neovisno tijelo bi svojom transparentnošću imalo mogućnosti pacijentu na njemu razumljivim jezikom dati objašnjenje, umjesto vrlo često rabljenog izričaja HLK «rađeno je po pravilima struke» što u «prijevodu» nama pacijentima znači da se ponekad brani što se možda braniti ne može?

3. Dobrim i javnim, naglašavamo javnim radom neovisnog tijela zasigurno bi bili na dobitku pacijenti, zdravstveni djelatnici ,Komore, Udruge… jer bi javnosti bile dostupne jasne informacije, na koje ona ima legalno pravo, a nesporazumi i neželjeni slučajevi sveli bi se na opće prihvatljiv način i mjeru.

4. Učinkovitosti radi smatramo dovoljnim da tijelo ima 7 članova, i to: 3 liječnika, predstavnik medija, medicinska sestra, predstavnik Udruga (koji nije u sukobu interesa) i pacijent (ili njegov zastupnik) o kome se raspravlja.

Posebno želimo istaći da bi svi članovi ovog tijela morali biti novi «nepotrošeni» ljudi kojima bi pacijenti mogli vjerovati.

Nadamo se da će ova nastojanja zaživjeti, a ne doživjeti sudbinu Povjerenstava za zaštitu prava pacijenata, od nacionalnog pa na niže…

Mi u UHP-a smo mišljenja da je povjerenje u zdravstveni sustav narušeno i ovim prijedlogom smatramo da bi se ovako formirano neovisno tijelo otvoreno javnosti i oboljelom o kome se radi to povjerenje vratilo, što nam je i cilj.

Ni u kojem slučaju ovim prijedlogom ne želimo omalovažavanje komore ili bilo kojeg mjerodavnog tijela, nego ponavljamo, vratiti povjerenje u solidarni javni zdravstveni sustav. 

Želimo Vam obilje zdravlja ispunjenje predizbornih obećanja „dvostruka solidarnost-zdravih s bolesnima i bogatih sa siromašnima“ i više razumijevanja za nas pacijente na listi čekanja dok kapaciteti u SJZS stoje neiskorišteni.

Predsjednik
Marijo Drlje dipl. oec.

0