Marijo Drlje mi u UHP-a predlažemo uvesti dva osigurača da ne propadnu zakazani termini pregleda

Vrlo jednostavno za riješiti i to predlažemo već godinama. Pitamo zdravstvenu vlast je li oni želi zaista riješiti ovaj problem ili samo kukati i prodavati demagogiju?


UDRUGA HRVATSKIH PACIJENATA
Kopernikova 3,  Zagreb
U Zagrebu 6. lipnja 2012.

Javno pismo ministru zdravlja, prof. dr. sc. Rajku Ostojiću dr.med.

Na sastanku udruge hrvatskih pacijenata kod Ministra zdravlja 6. lipnja 2012 godine pored ostalog razgovaralo se i o propuštenim terminima za preglede. U situaciji kada su liste čekanja  preduge, neiskorišteni termini za preglede i različita snimanja uistinu su luksuz koji hrvatski solidarni javni zdravstveni sustav sebi ne smije priuštiti.

Da ne bi propadali naručeni termini,  već tri godine mi u Udruzi hrvatskih pacijenata predlažemo da se ugrade :

Dva osigurača

1. Da se pacijentima uvede obveza da se tri dana prije dogovorenog pregleda jave u bolnicu na broj telefona xy kako bi potvrdili ili otkazali svoj termin. No, budući da se u sustavu solidarnog javnog zdravstva često nitko ne javlja na telefon, a kad se i javi ne znamo s kim smo pričali jer se neće predstaviti smatramo potrebnim uvesti i drugi osigurač

2. Kao drugi osigurač, treba obvezati bolnice (ustanove) da medicinska sestra ili administrator dan prije termina nazove one pacijente koji se nisu javili ili nisu uspjeli dobiti bolnicu tri dana prije i provjeri dolaze li na pregled, kako bi po potrebi mogli pozvati nekog drugog bolesnika.

U organizacijskom smislu ako se uistinu želi, ovo je lako riješiti i ubuduće se baviti mnogo važnijim temama. Na traženje, ponavljamo ovaj naš prijedlog u nadi da će se ovaj problem vrlo efikasno riješiti.

S poštovanjem

Predsjednik

Marijo   Drlje dipl. oec.

0