Marijo Drlje naš osvrt iz UHP-a na Strategiju razvoja zdravstvenog sustava 2012-2020

Po nama je sve krenulona loše onda kada se je dopustilo miješanje praksi i tajkunizacija SJZS.

UDRUGA HRVATSKIH PACIJENATA
Kopernikova 3
Zagreb

Osvrt na Strategiju razvoja zdravstvenog sustava od 2012 do 2020. godine

Po našim iskustvima u UHP-a u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu (SJZS) svaka dosadašnja reforma donosila je sve gore i gore stanje na dostupnost prava na liječenje za bolesne koji nisu mogli dobiti zdravstvenu zaštitu u trenutku potrebe po odluci savjesnih, humanih i odgovornih zdravstvenih djelatnika. Da bi najavljena nova reforma uspjela potrebno je  po nama u UHP-a učiniti sljedeće:

1.Po našem mišljenju sve je krenulo na loše kada je dopušteno miješanje privatnog i javnog zdravstva., što bi se moglo smatrati TAJKUNIZACIJOM  SJZS.

UHP-a predlaže:

Donijeti žurno novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa u  zdravstvu na svim razinama u SJZS.

Strogo zabraniti miješanje privatnog i javnog zdravstva na svim razinama u SJZS. Hitno zaustaviti svaki mogući oblik tajkunizacije SJZS .

Proglasiti zdravlje svih građana Republike Hrvatske općim dobrom.

2.Kao posljedica miješanja praksi javnog i privatnog u praksi javljaju se neiskorišteni kapaciteti u SJZS što generira LISTE ČEKANJA, rak rana SJZS

UHP-a predlaže:

Odmah sve kapacitete u SJZS staviti u punu funkciju prije svega u drugoj smjeni i otvoriti konkurenciju u SJZS na način tko više radi da ima veću plaću i obrnuto.

3.Nemogućnost brzog ostvarivanja prava na drugo stručno mišljenje u SJZS , dok se za ovakve usluge otvaraju privatne ordinacije u kojima rade i liječnici iz SJZS. U praksi to izgleda tko ima novca plati i dobiješ brzu uslugu a siromašni i bolesni moraju čekati i patiti.Radi se o teško oboljelima koji ne mogu čekati.

UHP-a predlaže:

Hitno donijeti  nove propise po kojima će se u roku od 7 dana moći ostvariti pravo na drugo stručno mišljenje u SJZS.

4. Limiti  danas omogućavaju djelomični nerad u SJZS.

Nažalost danas su propisi takvi da kada zdravstveni djelatnici ispune limite ostatak radnog vremena ne rade, jer ako rade preko limita biti će kažnjeni. Plaća se i nerad. Zar ne?

UHP-a predlaže:

Limite prilagoditi tako da djelatnici mogu raditi puno radno vrijeme i za to ih nagraditi  većom plaćom.

5. Kodeks o dvosmjernoj komunikaciji, oboljelih prema zdravstvenom djelatniku i zdravstveni djelatnik prema oboljelom i članovima obitelji, predlažemo donijeti što prije.

6. Mi u UHP-a predlažemo što prije  Osnovati neovisno tijelo pri medicinskom fakultetu za rješavanje svih nesporazuma i sukoba između oboljelih i zdravstvenih djelatnika.

7. Mi u UHP-a predlažemo nikako se ne smije donositi nekakva košarica zdravstvenih usluga jer bi to značilo dokidanja SOLIDARNOSTI a većina građana  se ne bi mogla kvalitetno liječiti. Sjetimo se samo košarice zdravstvenih usluga u stomatologiji, ginekologiji itd. nadamo se da nije cilj ponavljati ovakve pogrešne poteze za zdravlje svih onih koji nemaju veza i novca.

8. Što prije uvesti e-naručivanje u cijelom SJZS.

9.Ukoliko otpori za realizaciju ovih prijedloga budu preveliki u tom slučaju neće pomoći Ministru ni nekoliko stotina tisuća eura  po nama nepotreban trošak,( Je li cilj možda ušutkati krik siromašnih ibolesnih?) za  PR i SPINOVE, tada  mi u UHP-a predlažemo,  raspisati Referendum i pitati građane Republike Hrvatske kakvo zdravstvo žele, a) solidarni javni zdravstveni sustav, ili b) privatni.

U Zagrebu 1.listopada 2012.god.

Predsjednik

Marijo Drlje dipl.oec.

0