Marijo Drlje osvrt nas iz UHP-a na izjave dr. Ante Ćorušiča predsjednika HDZ-ovg odbora za zdravstvo

Je li dr Čorušić uopće svjestan koliko je osiromašen hrvatski puk. Je li se on potpuno odnarodio i okrenuo protiv osiromašenog hrvatskog puka?


Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3
Zagreb

Vaša izjava, koju smo mogli pročitati i čuti iz medija, kojom objašnjavate puku kako ne možemo svi imati pravo na jednaku uslugu u zdravstvenoj skrbi, pa tu ”istinu” upravo Vi morate konačno reći narodu, jer onaj tko ima i više uplaćuje u zajednički fond zdravstvenog i socijalnog osiguranja, imat će i bolju zdravstvenu skrb.

Bez obzira što uistinu znači ta bolja skrb, doslovce je zaprepastila sve članove, simpatizere i prijatelje Udruge Hrvatskih pacijenta(UHP) koji su nam se javili. Nevjerojatno je da takvu ”istinu” smatra prihvatljivom jedan liječnik! Valjda ne može biti gore kad je taj liječnik ministar zdravstva vlade u sjeni!

Zar Vi doista smatrate da je takvo tumačenje zdravstvene skrbi sukladno načelima na koja ste prisegnuli nakon studija medicine?
Zar Vas nimalo ne peče savjest ako ste vidjeli takvo postupanje s pacijentima u praksi?
Zar je zdravlje roba?!

Imamo još mnogo pitanja ali ostavimo ih za drugi put.Nameće se pitanje, a što je za Vas, potencijalnog ministra zdravstva, opće dobro, ako nije zdravlje svakog građanina Hrvatske, a ne samo nekih? Ne može se oteti dojmu da Vaš stav ima za cilj uništiti solidarnost zdravih i bolesnih u javnom zdravstvenom sustavu? UHP se slaže da treba narodu reći pravu istinu, ali svakako ne Vašu ”istinu”, nego onu pravu demokratsku istinu.

Politika mora i može osigurati solidarnost i dostupnost javnog zdravstvenog sustava svim građanima Republike Hrvatske. Istina je i sve veća tajkunizacija zdravstvene skrbi koja se već dogodila u dijelu zdravstvene skrbi. Na primjer u stomatologiji itd. u kojoj su propisane takozvane ”košarice” usluga, a sve ostalo pacijent plaća gotovinom, ako ima! Mi u UHP-a znamo što ta košarica u stomatologiji znači za siromašne i bolesne.
Znate li doista i Vi ili ste se potpuno odnarodili?

Smatramo ovakve odluke loše (donošenje košarica usluga) i ne bi se smjele ponavljati u buduće ako nam (Vam) je zdravlje svih građana Hrvatske opće dobro.

Nasušna je istina da treba čim prije bitno poboljšati organizaciju i iskoristivosti javnog zdravstva, to jest STROGO odvojiti privatni i javni zdravstveni sustav. Istina je da u ime građana koji uplaćuju u javni zdravstveni sustav nikad nitko nije pitao kakav sustav oni žele. Žele li ovaj današnji čudno pomiješani javni i privatni u kome se neki vodeći političari kada obole liječe vani ili pak odvojeni javno od privatnog sustava. Umjesto građana to čini netko drugi štiteći pri tom interese grupacija.

Referendum bi dao istinit odgovor. Ako Vam je zdravlje svih građana Hrvatske opće dobro, kada niste htjeli dok ste bili na vlasti, molimo Vas sada kada ste u oporbi tražite raspisivanje Referenduma i pitajte narod kakvo zdravstvo žele.
Je li se Vi bojite odgovora građana Hrvatske, čiji ministar vjerojatno želite biti? U ostalom bilo bi dobro izračunati koliko ukupno uplaćuju u zajednički fond obični smrtnici,a koliko oni koji bi imali povlašteni status trošenje iz zajedničkog fonda!

U svoj zbrci stranačkog prepucavanja na sreću još uvijek većina vaših savjesnih kolega u praksi ne prihvaća Vaše, po nama u UHP-u, nakaradno poimanje pružanja zdravstvene skrbi.

Molimo Vas nemojte se igrati Boga već se zauzimajte za liječenje svih građana Hrvatske na načelu solidarnosti a po savjesti savjesnih i odgovornih liječnika, dakako na Božjem nauku.

U Zagrebu 24. rujna 2012.

Predsjednik

Marijo Drlje dipl.oec

0