Marijo Drlje pozdravio POVRATAK JAVNOM ZDRAVSTVU

Izvor: Slobodna dalmacija

Od sljedećeg mjeseca građani će pretrage kompjutoriziranom tomografijom (CT-om), preko svog zdravstvenog osiguranja, moći obavljati samo u bolnicama. Privatne radiološke ordinacije i poliklinike koje su do sada, zahvaljujući ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, osiguranicima također nudile CT snimanja na uputnicu, to pravo gube 1. ožujka i građani će ondje na tu pretragu moći samo uz plaćanje.

To su najznačajnije novosti koje je donijela revizija državno-privatnih ugovora HZZO-a i koje idu prema vraćanju važnijih i skupljih pretraga javnom zdravstvu. Računa se da će ukidanjem privatnih CT pretraga na uputnicu godišnje uštedjeti oko šet milijuna kuna, a uštede bi se trebale postići i ograničavanjem ugovora za magnet.

Mišljenja o efektima ovih promjena različita su – iz HZZO-a ističu kako je ova promjena načina financiranja usmjerena k većoj transparentnosti, čime bi se, po njima, liste čekanja trebale skratiti, dok se u Udruzi poslodavaca u zdravstvu boje upravo suprotnog efekta. Oni, naime, nisu zadovoljni ovakvim ograničenjima koja će, kako oni tvrde, povećati liste čekanja jer nisu stimulativna i smanjuju broj pacijenata koji se mjesečno može primiti na pretragu.

U Udruzi hrvatskih pacijenata, pak, pozdravljaju ove promjene i ističu kako nova ograničenja ne bi trebala rezultirati duljim čekanjem na radiološke pretrage.

– Apsolutno pozdravljamo potpuno vraćanje CT pretraga u okrilje javnog zdravstva, te ograničenje broja MR snimanja kod privatnika jer to ograničava i prelijevanje novca iz javnog u privatni sektor. Međutim, to je tek jedan korak u jačanju javnog zdravstva, kao općeg dobra, i ne bismo voljeli da ovo bude samo zamagljivanje…

Potreban je, naime, veliki odlučan korak u strogom odvajanju javnog i privatnog sektora, odnosno strogo odvajanje javne i privatne prakse. Udruga, naravno, nema ništa protiv privatnika u zdravstvu, koji su se svojim ulaganjima i radom na tržištu izborili za svoju poziciju, međutim, to ne smije biti na uštrb javnog sektora i pacijenata – ističe Marijo Drlje, predsjednik ove udruge.

Njegovo je mišljenje da izbacivanje privatnih poliklinika iz poslova s HZZO-om ne znači i produljenje čekanja na pojedine pretrage, s obzirom da u bolnicama, po njemu, postoje slobodni kapaciteti, ali i dovoljno liječnika.

– Već godinama ukazujemo kako su u bolnicama prostor i uređaji neiskorišteni u drugoj smjeni, a ne prihvaćamo ni argumentaciju da za popodnevni rad nema ljudi. Strašno je, naime, da odgovorni ljudi u zdravstvu objašnjavaju kako nemamo dovoljno liječnika, a istodobno se specijalistima izdaju dopusnice za rad i u javnom i u privatnom sektoru… Ministar Rajko Ostojić stoga, ima povijesnu priliku napraviti strašno veliku stvar i javni, solidarni sustav vratiti pacijentima i struci – zaključuje Drlje.

Izvor: Slobodna dalmacija

0